#1000: ฟิล์ม

Product
Code
Description
Adhesive
Thickness
Adhesion
Tensile
Elongation
เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.040mm

4.4 (N/25mm)

41.0 (N/25mm)

123%

เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.043mm

4.8 (N/25mm)

44.0 (N/25mm)

128%

โอพีพี เทปปิดกล่อง
กาวน้ำ อะคริลิค

0.045mm

4.6 (N/25mm)

46.0 (N/25mm)

133%

OPP Holographic Laser Tape
Acrylic Emulsion

0.05mm

5.2 (N/25mm)

65 (N/25mm)

140%

เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.050mm

5.20 (N/25mm)

55 (N/25mm)

138%

OPP Printed Carton Sealing Tape
Acrylic Emulsion

0.050mm

5.20 (N/25mm)

55.0 (N/25mm)

138%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.045mm

9.1 (N/25mm)

81.75 (N/25mm)

170%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.050mm

9.80 (N/25mm)

84.30 (N/25mm)

170%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.060mm

10.60 (N/25mm)

92.6 (N/25mm)

180%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.070mm

11.20 (N/25mm)

95.20 (N/25mm)

180%

OPP Printed Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.050mm

9.80 (N/25mm)

84.30 (N/25mm)

170%

โอพีพี ลามิเนตแบบมีกาว สีใส
กาวน้ำ อะคริลิค

0.020mm

2.52 (N/25mm)

63.5 (N/25mm)

130%

โอพีพี ลามิเนตแบบมีกาว สีใส
กาวน้ำ อะคริลิค

0.024mm

2.75 (N/25mm)

83.82 (N/25mm)

135%

โอพีพี ลามิเนตแบบมีกาว สีใส
กาวน้ำ อะคริลิค

0.030mm

4.1 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

140%

โอพีพี ลามิเนตแบบมีกาว แบบด้าน
กาวน้ำ อะคริลิค

0.035mm

4.78 (N/25mm)

76.70 (N/25mm)

169%

โอพีพี ลามิเนตแบบมีกาว Super Clear
อคริลิค โซลเว้นท์

0.030mm

3.10 (N/25mm)

100.0 (N/25mm)

145%

OPP Battery Insulation Tape

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

170%

OPP Battery Insulation Tape

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

160%

Cellophane Sealing Tape
Natural Rubber

0.050mm

9.83 (N/25mm)

104 (N/25mm)

23%

PET Appliances Holding Tape
Natural Rubber

0.07mm

7.8 (N/25mm)

160 (N/25mm)

110%

PET Appliances Holding Tape
Natural Rubber

0.08mm

7.9 (N/25mm)

187 (N/25mm)

120%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

120%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

110%

PET Anti-static Sealing Tape
Acrylic Static Dissipative

0.050mm

2.50 (N/25mm)

40 (N/25mm)

100%

MOPP Carry Handle Tape
Hot Melt

0.072mm

12.0 (N/25mm)

380 (N/25mm)

30%

MOPP Holding Tape
Natural Rubber

0.094mm

7.20 (N/25mm)

395 (N/25mm)

50%

MOPP Holding Tape
Natural Rubber

0.115mm

10.80 (N/25mm)

410 (N/25mm)

25%

PET Mylar Transformer Tape
Thermosetting Rubber

PET Mylar Transformer Tape
Thermosetting Rubber

PET Mylar Transformer Tape
Thermosetting Rubber

PET Mylar Transformer Tape
Thermosetting Rubber

Kapton Polyimide Tape
Acrylic Solvent

Kapton Polyimide Tape
Acrylic Solvent

Kapton Polyimide Tape
Acrylic Solvent

Kapton Polyimide Tape
Silicone

Kapton Polyimide Tape
Silicone