รถยนต์

Product
Code
Description
Adhesive
Thickness
Adhesion
Tensile
Elongation
OPP Battery Insulation Tape

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

170%

OPP Battery Insulation Tape

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

160%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

120%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

110%

Flannel Wire Harness Tape
Natural Rubber

0.3mm

3.75 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

15%

Flannel Wire Harness Tape
Natural Rubber

0.3mm

3.75 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

15%

ซิลิคอน
Self-Fusing

0.5mm

10.70 (N/25mm)

1200psi

612%

EPR Rubber Splicing Tape
Self-Fusing

0.76mm

N.A.

N.A.

1000%

Vinyl Electrical Insulation Tape
Natural Rubber

0.13mm

2.05 (N/cm2)

21.2 (N/cm2)

130%

Vinyl Electrical Insulation Tape
Natural Rubber

0.18mm

3.2 (N/cm2)

21.1 (N/cm2)

250%

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.180mm

9.80 N/25mm)

500 (N/25mm)

5%

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.130ทท

8.35 (N/25mm)

300 (N/25mm)

5%

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.250mm

13.75 (N/25mm)

600 (N/25mm)

5%

Automotive Refinishing Crepe Masking Tape 80°C
Natural Rubber

0.135mm

10.49 (N/25mm)

96.25 (N/25mm)

10.2%

Automotive Refinishing Crepe Masking Tape 80°C
Natural Rubber

0.125mm

4.80 (N/25mm)

85.45 (N/25mm)

7.5%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.25mm

34.30 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.50mm

53.93 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.80mm

63.74 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

1.0mm

68.60 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

1.50mm

78.40 (N/25mm)

294 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

1.20mm

72.81 (N/25mm)

343 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

1.60mm

79.43 (N/25mm)

294 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

0.80mm

66.19 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Black Coated
Acrylic Solvent

0.80mm

66.19 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Black Coated
Acrylic Solvent

1.20mm

72.50 (N/25mm)

343 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Self-Stick
Acrylic Solvent

0.11mm

58.64 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape White Coated
Acrylic Solvent

4.00mm

106.89 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape White Coated
Acrylic Solvent

3.00mm

97.17 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.15mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.20mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.25mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.30mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.40mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

High Temperature Vinyl Fine Line Tape 150°C
Natural Rubber

0.15mm

6.75 (N/25mm)

65 (N/25mm)

150%

Perforated High Temperature Trim Masking Tape 150°C
Natural Rubber

0.12mm

5.5 (N/25mm)

50 (N/25mm)

120%

Automotive Waterproof Masking Tape 90°C
Natural Rubber

0.13mm

5.20 (N/25mm)

92.30 (N/25mm)

8%

UV Resistant Blue Painter's Masking Tape
Acrylic Solvent

0.13mm

6.80 (N/25mm)

110 (N/25mm)

8%

Automotive High Temperature Masking Tape 100°C
Natural Rubber

0.135mm

8.20 (N/25mm)

100 (N/25mm)

8%

Automotive OEM High Temperature Paint Masking Tape 120°C
Natural Rubber

0.19mm

8.35 (N/25mm)

110 (N/25mm)

13%

Japanese Washi Paper Masking Tape 120°C
Acrylic Emulsion

0.09mm

4.20 (N/25mm)

65.0 (N/25mm)

10%

Japanese Washi Paper Masking Tape 120°C
Acrylic Solvent

0.10mm

4.20 (N/25mm)

65 (N/25mm)

10%

คลังความรู้เพิ่มเติม ผู้นำด้านเทปกาวย่นทนความร้อนสูงสำหรับพ่นสีรถยนต์และเทปที่ต้องติดแบบถาวร