เครื่องใช้ไฟฟ้า

Product
Code
Description
Adhesive
Thickness
Adhesion
Tensile
Elongation
เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.040mm

4.4 (N/25mm)

41.0 (N/25mm)

123%

เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.043mm

4.8 (N/25mm)

44.0 (N/25mm)

128%

เทปใสโอพีพี
กาวน้ำ อะคริลิค

0.050mm

5.20 (N/25mm)

55 (N/25mm)

138%

OPP Printed Carton Sealing Tape
Acrylic Emulsion

0.050mm

5.20 (N/25mm)

55.0 (N/25mm)

138%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.045mm

9.1 (N/25mm)

81.75 (N/25mm)

170%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.050mm

9.80 (N/25mm)

84.30 (N/25mm)

170%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.060mm

10.60 (N/25mm)

92.6 (N/25mm)

180%

OPP Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.070mm

11.20 (N/25mm)

95.20 (N/25mm)

180%

OPP Printed Carton Sealing Tape
Natural Rubber

0.050mm

9.80 (N/25mm)

84.30 (N/25mm)

170%

OPP Battery Insulation Tape

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

170%

OPP Battery Insulation Tape

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

160%

PET Appliances Holding Tape
Natural Rubber

0.07mm

7.8 (N/25mm)

160 (N/25mm)

110%

PET Appliances Holding Tape
Natural Rubber

0.08mm

7.9 (N/25mm)

187 (N/25mm)

120%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.030mm

5.5 (N/25mm)

36.7 (N/25mm)

120%

PET Battery Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.045mm

5.5 (N/25mm)

49.5 (N/25mm)

110%

MOPP Carry Handle Tape
Hot Melt

0.072mm

12.0 (N/25mm)

380 (N/25mm)

30%

MOPP Holding Tape
Natural Rubber

0.094mm

7.20 (N/25mm)

395 (N/25mm)

50%

MOPP Holding Tape
Natural Rubber

0.115mm

10.80 (N/25mm)

410 (N/25mm)

25%

Flannel Wire Harness Tape
Natural Rubber

0.3mm

3.75 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

15%

Flannel Wire Harness Tape
Natural Rubber

0.3mm

3.75 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

15%

ซิลิคอน
Self-Fusing

0.5mm

10.70 (N/25mm)

1200psi

612%

EPR Rubber Splicing Tape
Self-Fusing

0.76mm

N.A.

N.A.

1000%

Air-conditioning Insulation Tape
Acrylic Solvent

0.26mm

7.9 (N/25mm)

87.5 (N/25mm)

200%

Vinyl Electrical Insulation Tape
Natural Rubber

0.13mm

2.05 (N/cm2)

21.2 (N/cm2)

130%

Vinyl Electrical Insulation Tape
Natural Rubber

0.18mm

3.2 (N/cm2)

21.1 (N/cm2)

250%

PTFE Skived Film Tape
Silicone

PTFE Skived Film Tape
Silicone

PTFE Skived Film Tape
Silicone

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.180mm

9.80 N/25mm)

500 (N/25mm)

5%

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.130ทท

8.35 (N/25mm)

300 (N/25mm)

5%

เทปทนความร้อน เทปล่อนเทป
ซิลิโคน

0.250mm

13.75 (N/25mm)

600 (N/25mm)

5%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.25mm

34.30 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.50mm

53.93 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

0.80mm

63.74 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

1.0mm

68.60 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Clear
Acrylic Solvent

1.50mm

78.40 (N/25mm)

294 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

1.20mm

72.81 (N/25mm)

343 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

1.60mm

79.43 (N/25mm)

294 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Coated
Acrylic Solvent

0.80mm

66.19 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape Grey Self-Stick
Acrylic Solvent

0.11mm

58.64 (N/25mm)

392 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape White Coated
Acrylic Solvent

4.00mm

106.89 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Acrylic Foam Tape White Coated
Acrylic Solvent

3.00mm

97.17 (N/25mm)

441 (N/25mm)

900%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.15mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.20mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.25mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.30mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%

D/S Waterproof Ultra-Thin PE Foam Tape IPX7
Acrylic Low VOC

0.40mm

30 (N/25mm)

N.A.

280%